Sprawdziany i wzorce

Sprawdziany w kontekście metrologii, sprawdziany to proces weryfikacji i oceny dokładności oraz zgodności urządzenia pomiarowego lub instrumentu z przyjętymi standardami. Przeprowadzane są różnego rodzaju testy i pomiary, aby ocenić, czy urządzenie działa poprawnie i daje dokładne wyniki. Wzorce to dokładnie znane i zdefiniowane obiekty, wartości lub procedury, które służą jako punkty odniesienia do porównywania innych pomiarów. Wzorce są używane do ustalania jednostek miar, kalibracji instrumentów pomiarowych i weryfikacji dokładności wyników.

Aktywne filtry