Technika pomiarowa

Technika pomiarowa to zbiór metod, narzędzi i procedur używanych do dokładnego pomiaru parametrów obiektów. Obejmuje wybór odpowiednich narzędzi, kalibrację, wybór metody pomiarowej, analizę danych i dokumentację. Jest kluczowa dla kontroli jakości, nauki i projektowania.

Aktywne filtry