Smary

Smary są powszechnie stosowanymi materiałami w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, motoryzacja, maszynownie czy rzemiosło. Są one substancjami smarującymi, które mają za zadanie zmniejszać tarcie i zużycie elementów ruchomych oraz zapewniać ochronę przed zużyciem, korozją i ekstremalnymi warunkami pracy

Aktywne filtry